TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu’ndan rapor

-TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Türkiye ile dünyada kurumsal yönetim alanındaki gelişmeleri, sermaye piyasaları mevzuatı bakış açısıyla değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı -TKYD Başkanı Pandır: - "Bu dalgalanma dönemi, bizleri iş yapmaya devam etmek için kurumsal açıdan dayanıklı olmayı zorunlu kılıyor. Biliyoruz ki kurumsal yönetim mekanizmaları bu amaçla şirketlerde yaygınlaşmalı"

TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu’ndan rapor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Türkiye ile dünyada kurumsal yönetim alanındaki gelişmeleri, sermaye piyasaları mevzuatı bakış açısıyla değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı.

TKYD açıklamasına göre, faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Türkiye ile dünyada kurumsal yönetim alanındaki gelişmeleri, sermaye piyasaları mevzuatı bakış açısıyla değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı.

OECD Corporate Governance Factbook 2017 raporu ile AB resmi gazetesinde yayımlanan ve uzun dönemli pay sahipliğinin özendirilmesini hedefleyen 2017/828 Direktifi’ni baz alarak değerlendirmelerde bulunulan raporda, Türkiye’nin bazı konularda uluslararası iyi uygulamalara sahip olduğu vurgulanırken; kurumsal yatırımcılarla ilgili olarak yatırımcıları koruyucu ilkeler konusu gibi bazı alanlarda da Türkiye’nin, ‘göreceli olarak zayıf’ olduğu ifadesine yer verildi.

Toplantıda açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır ve Nestor Advisors Yönetici Ortağı, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Eski Çalışma Grubu Başkanı ve Türkiye Rapor Çerçevesi Proje Lideri Stilpon Nestor yaptı.

TKYD Başkanı Pandır, yaptığı açılış konuşmasında "Bu dalgalanma dönemi, bizleri iş yapmaya devam etmek için kurumsal açıdan dayanıklı olmayı zorunlu kılıyor. Biliyoruz ki kurumsal yönetim mekanizmaları bu amaçla şirketlerde yaygınlaşmalı. Mevzuatlarımız da ihtiyaç duyduğumuz bu mekanizmaları ve yeni trendleri destekliyor olmalı. Yenilikleri ve uluslararası benchmarkları takip etmek oldukça kritik." ifadelerini kullandı.

Pandır, Sermaye Piyasası Çalışma Grubunun yakın dönemde öncelikli konularından birisinin kurumsal yatırımlarda kurumsal yönetime dikkat edilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak olacağını belirtti.

Nestor ise, kurumsal yönetimde normların giderek birbirine yaklaştığını ve standart hale geldiğini belirterek, "İnsanlar giderek kurumsal yönetim ile ilgili aynı şeylerden söz ediyorlar. Kurumsal yönetim OECD prensipleri olmasına rağmen, G20 ülkelerinin dışına çıkmaya ve Çin gibi ülkeleri de içine almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulama zorunluluğunun bulunmadığını, ancak uygulamama nedenini açıklama durumunda kalınmaya başlandığını bildiren Nestor, kurumsal yönetim ilkelerinin bankacılık sektöründe yayılmaya başladığına da dikkat çekti. Nestor, kurumsal yönetimin grup şirketleri ile iştiraklerini de yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.


-OECD Corporate Governance Factbook 2017 raporu ve AB’nin 2017/828 Direktifi değerlendirildi


Uluslararası alanda kurumsal yönetim uygulamaları konusunda en nesnel ve yaygın değerlendirmeleri içeren OECD çalışmasında, Türkiye’nin “uygula veya açıkla” esasına dayalı genel tercihten farklı bir noktada olduğu belirtildi. Raporda “Genel olarak ilişkili taraf işlem süreçleri, kontrol değişikliği durumunda çağrı eşiği, kurumsal yatırımcıların oy verme politikaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenme süreçleri, yöneticilere sağlanan menfaatlerin belirli prensiplerle kamuya açıklanması, ortaklıkların pay sahipliği bilgisine erişiminin kolaylaştırılması, aracı kuruluşların pay sahipliği haklarının kullanılmasındaki etkinliğinin artırılması gibi önemli konularda, Türkiye ile uluslararası iyi uygulamalar arasında farklar olduğu görülmektedir” denildi. Kurumsal yatırımcılarla ilgili olarak da özellikle “Oy verme politikaları, kullanılan oyların ve menfaat çatışmalarının açıklanması gibi konularda, Türkiye, ortalama koruyucu çizginin altında yer almıştır” ifadesi kullanıldı.

Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu’nun, geçen yılın sonunda düzenlediği “Yönetim Kurulları ile İlgili Yaşanan Sorunlar: Yönetim Kurulu’nun Oluşumu, Nitelikleri ve Mali Hakları” başlıklı forumdan çıkan sonuçlara da değinilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Güncel kurumsal yönetim başlıkları hakkında yapılan değerlendirme ve tartışmalar, özellikle icracı- icracı olmayan yönetim kurulu üyesi kavramının farklı şekillerde algılandığı, bu konuda daha belirgin ve genel hükümlerle bağlantılı tanımlar yapılması gerektiği, yönetim kurulu üyelerinin finansal haklarının belirlenmesinde uygulamada duraksamalar yaşandığı, hem finansal hakların belirlenmesi hem de yöneticiler arasında ayırım yapılabilmesinin nesnel ölçütlerinin somutlaştırılması gerektiği gibi değerlendirmelerde bulunulmuştur."


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER