Midyat'ta Nöbet Eylemi Eğitim-İş Tarafından Devam Ettiriliyor

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Midyat Temsilciliği, Eğitim Nöbet Eylemi Devam ettiklerini bildirdiler.

Midyat'ta Nöbet Eylemi Eğitim-İş Tarafından Devam Ettiriliyor

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Midyat Temsilciliği, Eğitim Nöbet Eylemi Devam ettiklerini bildirdiler.

 

Temsilcilik binasında yapılan basın açıklamasında, Midyat Eğitim İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çelik, Genel Sekreteri Abidin Gümüş, Eğitim Sekreteri Kubilay Doğan ve Hukuk Sekreteri M. Fevzi Çamlı’ın katıldığı basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Sekreteri Abidin Gümüş yaptı.

 

Abidin Gümüş, Eğitim Nöbet Eylemi Devam ettiklerini ifade ederek, Eğitim-İş; üyelerinin ve işkolu çalışanlarının mevcut hak ve çıkarlarını korumak ve yeni haklar kazanmak bilinciyle, okullarda öğretmenler tarafından yerine getirilen Nöbet Görevini 2012 yılının Şubat ayında gündeme taşımış olup bu kapsamda o tarihten bu güne kadar bir dizi eylem gerçekleştirildiğini söyledi.

 

Abidin Gümüş’ün daha sonra okuduğu basın açıklamasında ise şu konurla vurgu yaptı.

Nöbet Görevi Yasal Dayanaktan Yoksundur: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun öğretmenlik mesleğini tanımlayan 43. Maddesinde “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” dedi.

 

Mesleğin kapsamının “eğitim, öğretim ve eğitim yönetimi” olarak belirlenmesine karşın, ilgili yasada bir güvenlik görevi olan nöbet görevinden bahsedilmemiştir. Temel yasalarda olmayan nöbet görevinin ancak bir alt hukuki normu olan yönetmelikler ile zorunlu kılınmaya çalışılması hukuk biliminin ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

 

Gümüş, yasal dayanaktan yoksun ve angarya niteliğindeki nöbet görevi ile ilgili Eğitim-İş olarak 2012 yılının Şubat ayından başlayarak yürüttükleri eylemleri ise şöyle sıraladı.

 

1 Mart–1 Nisan 2012: Nöbet göreviyle ilgili imza kampanyası 13–17 Mayıs 2013: “Nöbetimi Tutuyorum Ücretimi İstiyorum” yazılı kokartlar takarak nöbet tutma; 20–24 Mayıs 2013: “Ücret Yoksa Nöbet De Yok” yazılı kokartlar takılarak nöbet tutmama eylemi başlatılmıştır.

 

Merkez Yönetim Kurulumuzun 17.01.2014 tarihli kararıyla, her ayın ilk haftası nöbet tutmama yönündeki eylem kararı kapsamında; Mart ayı için: 3-7 Mart 2014 Nisan ayı için: 7 - 11 Nisan 2014 Mayıs ayı için: 5-9 Mayıs 2014 Haziran ayı için: 2-6 Haziran 2014 tarihleri arasında nöbet tutmama eylemi gerçekleştirilmiştir.

 

Merkez Yönetim Kurulumuzun 07.11.2014 tarihli kararı kapsamında;  

Kasım ayı için: 17–21 Kasım 2014 tarihleri arasında 1 hafta süreli Aralık ayı için: 01–12 Aralık 2014 tarihleri arasında 2 hafta süreli nöbet tutmama eylemi gerçekleştirilmiştir.

 

Son olarak ise yine Merkez Yönetim Kurulumuzun 26.12.2014 tarihli kararı ile

05.01.2015 ile 12.06.2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak nöbet tutmama eylemi yapılmasına karar verilmiş ve eylemimiz devam etmektedir.

 

İlk olarak Şubat 2012’de Eğitim-İş’in çağrısıyla öğretmenlerin başlattığı “nöbet tutmama” eylemine diğer sendikalar da daha fazla kayıtsız kalmamış Ocak 2015’te Türk Eğitim-Sen, Şubat 2015’te de Eğitim-Sen, Aktif Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Birlik Eğitim-Sen ve Eksen Eğitim-Sen eyleme katılacaklarını açıklamışlardır. Farklı eylem türleri önerseler de “nöbet”in angarya görülmesi ve ücretlendirilmesinin istenmesi, eylem çağrımızın karşılık bulduğunu göstermektedir ve sevindirici bir gelişmedir.

 

“Nöbet tutmama” eylemine daha güçlü ve etkili bir katılımı sağlama, eğitim emekçilerinin haklı taleplerinde birlikte hareket edilebileceğini göstermek bakımından çok önemlidir. Eylemde ortaklığın sağlanmasını çok önemsiyor ve katkı veren tüm örgütlere teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda Eğitim-İş, “Hak verilmez, alınır” ilkesini kendisine şiar edinerek öncü ve önder olmaya devam edecektir. Bu haklı, meşru ve demokratik eylemimize sendikalı sendikasız tüm öğretmenlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. 

 


Kaynak: www.midyatweb.com

Editör: SELAHATTİN EROL

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER