Midyatta 14 Mart Tıp Bayramı Öncesi Sağlık Çalışanlarından Eylem

Midyat ilçesinde devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nı öncesi sağlık çalışanları eylem yaptı.

Midyatta 14 Mart Tıp Bayramı Öncesi Sağlık Çalışanlarından Eylem

Midyat ilçesinde devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nı öncesi sağlık çalışanları eylem yaptı.

 

Midyat Devlet Hastanesi önünde bulunan alanda yapılan basın açıklamasına KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeler ve sağlık çalışanları katıldı.

 

SES Midyat Temsilcisi Nimet Acar Dökümcü, 14 Mart Sağlık Haftası'nda, sağlığımız ve haklarımız için, halkımızın sağlığı için bugün aciller dışında sağlık hizmeti üretmediklerini söyledi.

 

Dökümcü; Çalışma ortamları sağlıksız, çalışma temposu sağlıksız, çalışma süreleri sağlıksız, dinlenme süreleri sağlıksız, nöbet ortamları sağlıksız. Adeta bir kölelik düzeni. Anayasa'nın yasakladığı angarya serbest olmuş, namus ve şeref üzerine edilen Anayasa'ya bağlılık yemini unutulmuş. Bu tablo biz sağlık çalışanları için de hastalarımız için de iç açıcı değildir. İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışma koşullarımız acilen düzeltilsin. Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği giderek bozulmakta, bu halkımızın geleceğini tehdit etmektedir. Sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz. 2007 sonrası hemşirelik mesleğine açıklık getiren yasa ve yönetmelik hükümlerinin gereğini yapmadığınız gibi, bu hükümleri kısa bir süre sonra ardı ardına yaptığınız başka düzenlemelerle işlemez hale getirdiniz. Böylece meslek yok olma aşamasına geldi. Bu duruma son vermek üzere gereken düzenlemeleri derhal yapınız. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz. Ocak ayı başından beri her Cumartesi günü olduğu gibi 14 Mart'ta da aile hekimlerinin ve ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz sağlık alanındaki tüm örgütler dayanışma içinde mücadelemizi "herkes için, alan için de veren için de sağlık" gerçekleşene dek sürdüreceğiz" dedi.

 

Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. 

 


Kaynak: www.midyatweb.com

Editör: Selahattin Erol

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER