İdari Birim                Birim Amirleri
Görevi                        Bilgi İşlem Şefi
Öğrenim Durumu     Lisans
Mesleği                       Bilgisayar Mühendisliği
Doğum Yılı                1980

Özgeçmiş : Bilgisayar Mühendisliği ve Sosyoloji bölümünden mezun oldu.