DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir." dedi.

Diyarbakır'da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finans desteği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması" projesi kapsamında "Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bir otelde başlayan ve 2 gün sürecek toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hakim ile savcı eğitiminin adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede önemli olduğunu söyledi.

Uygulamaya dayalı ve interaktif eğitim modelinin akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil ettiğini aktaran Özdemir, şunları belirtti:

"Adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim hedefimiz kapsamında akademide aday eğitim süreci devam eden 698 hakim ve savcı adayı bulunmaktadır. Bu aday eğitimlerinde kullanılacak 40 ders kitabından 30'u tamamlanmıştır. Bu kitaplar derslerin interaktif yöntemlerle işlenmesi ve eğiticiler arasında yeknesaklığın sağlanması açısından önemli bir temel oluşturmuştur. Bu sene proje ve sempozyumlar kapsamında düzenlenen eğitimlerle toplam 13 bin 489 hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Yine hizmet içi eğitim ve uluslararası eğitim programları ile toplam 2 bin 189 katılımcı ile eğitimler düzenlenmiştir."

Özdemir, akademi olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde Avrupa Konseyi ile iş birliği içerisinde yürütülen projelerin büyük katkısı olduğunu anlattı.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz aşamada projede birçok kapsamlı çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Ceza Hukuku alanında bu yıl 750 hakim ve savcıya yönelik 7 meslek içi eğitim programı gerçekleştirdik. Proje tamamlandığında toplam 1500 hakim ve savcının eğitimi de tamamlanmış olacaktır. Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir."

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Programa çevrimiçi katılan Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar, "Avrupa Konseyi için insan hakları standartlarının hem özgürlük ve güvenlik hakkı hem de ceza hukukunda gerekçeli karar eğitim modüllerine entegre edilmesi özellikle önemlidir. İyi gerekçelendirilmiş kararlar, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının güvence altına alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda yargılamaların adil olması açısından da çok önemlidir ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Elazığ, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'tan hakim ve savcılar katıldı.

Kaynak: aa