İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Ebu Hanife hariç fakihlerin çoğu kurban kesmenin müekked sünnet olduğu görüşündedir. Şafiî mezhebine göre kurban kesmede zenginliğin ölçüsü bayram günlerinde kurban alacak kadar fazla mala sahip olmaktır (Şirbînî, el-İknâ’, c.2 s.635). Hanefilere göre ise nisap miktarı kadar fazladan herhangi bir mala sahip olan kimse kurban kesmek ile mükelleftir (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, I, 362)." (İLKHA)

Ortak kesilen kurbanlarda niyet birliği şart mıdır? Ortak kesilen kurbanlarda niyet birliği şart mıdır?