Midyat Özgür Eğitim-Sen Nöbet Eylemi Başlattı

Özgür Eğitim-Sen Midyat temsilciliği, “Ücret Yoksa Nöbet Yok -Angaryaya Hayır” eylemi başlattı.

Midyat Özgür Eğitim-Sen Nöbet Eylemi Başlattı

Özgür Eğitim Ve Bilim Çakışanları Sendikası (Özgür Eğitim-Sen) Midyat temsilciliği, “Ücret Yoksa Nöbet Yok -Angaryaya Hayır” eylemi başlattı.

 

Özgür Eğitim-Sen Midyat temsilciliğinden yapılan basın açıklamasında, Eğitim sisteminin yapısal sorunları devam ettiği, kimi lokal iyileştirmeler yapılmış olmakla birlikte problemli sistem, ana yapısını olduğu gibi muhafaza etmekte olduğu ve özellikle de sistemin temel bileşenlerinden olan öğretmenlerin yaşadığı problemler sistemin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olduğu belirtildi.

 

Özgür Eğitim-Sen Midyat Temsilciliği sözcüsü Seyfettin Yıldız yaptığı basın açıklamasında şu konulara değindi: “Tarihsel olarak öğretmen sistem içerisinde sembolik programlar dışında itibarsızlaştırılmış, mali ve özlük hakları çözülmemiş, sistematik bir şekilde göz ardı edilmiştir. Yoğun bir müfredatı aktarması istenen öğretmenler, ders dışında işlevsiz bir kırtasiyeciliğin cenderesine itilmişlerdir. Diğer taraftan militer bir zihniyetin izdüşümü olan "nöbet" uygulaması ile hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak aşağılanmaktadır. İtibarsızlaştırılan, kendi kurumunda saygınlığı olmayan, mali ve özlük hakları ile bu durumu iyice pekiştirilen öğretmenler, militer zihniyetin ve sorumsuz bir bürokrasinin keyfiliği ile şekillenen "Öğretmenin Nöbet Yönetmeliği" üzerinden tabiri caizse "hem etinden, hem sütünden" mantığı ile bir uygulamaya tabi tutulmaktadırlar.”dedi

 

Pedagojik açıdan problemli olan bu mili ter uygulama öğretmenlerin mesleki sınırlarını da erozyona uğratmakta olduğu belirten Yıldız, şöyle devam etti. “Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanına eklenmiş mesleki olmayan pek çok angarya işi yüklenmek zorunda bırakılan öğretmenler, hak ve özgürlükleri hiçe sayan yönetmelikler üzerinden kuşatmaya alınmışlardır. Mevcut koşulların ve imkanların yetersizliği bahane edilerek üzerine yüklenilen bu görevleri işinin asli unsuruymuş gibi konumlandırarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık kaldırılması zaruridir. Eğitim ortamlarının fiziksel koşularının asgari düzeyde çalışanlarının gereksinimlerini karşılayacak donanımda olmasına özen gösterilerek çalışmaların yürütülmesi sorumluları beklemektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesinde tanımlanan Öğretmenlik Mesleğinin sınırları dikkate alınarak görev dağılımlarının yapılması gerekmektedir. Mesleki sınırları içerisinde olmayan ve Anayasa'nın 18.Maddesinde "angarya" olarak tanımlanan bu uygulama hem hak ve özgürlükler hem de pedagojik nedenlerden dolayı kaldırılmalıdır. Aynı zamanda büyük bir sorun olarak karşımızda duran eğitim sisteminin nitelik sorunu ancak herkesin özellikle de öğretmenlerin kendi asli işleri ile hemhal olması ile düzeltilebilir.”

 

Bu nedenlerden dolayı Öğretmenlerin sırtına yüklenilen bu "angarya"nın kaldırılmasını Özgür Eğitim-Sen olarak kamuoyu ile paylaştıklarını belirtilen Seyfettin yıldız açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Herhangi bir ücrete tabi tutulmayan, norma sayılmayan bu uygulama mevcut şartlar ve imkanlar ileri sürülerek devam edilmesi asla kabul edilemez. MEB'in acil olarak mevcut uygulamayı ücrete tabi tutması ve norma sayması "Öğretmenlere nöbet görevi verilemez" vizyonu içerisinde tamamen kaldırmanın planlamasına girişmelidir. Diğer kamu çalışanları gibi öğretmelere de nöbet ücreti verilmelidir. Bu yönde adımlar atılması için Özgür Eğitim-Sen Yönetim Kurulu 06.02.2015 tarih ve 7 sayılı kararı ile "üyelerinin 2014–2015 Eğitim-Öğretim sezonunun ikinci yarıyılında nöbet tutmaması" yönünde karar almıştır.”                                                                                                    

 


Kaynak: www.midyatweb.com

Editör: SELAHATTİN EROL

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER